fbpx

Avoimet Ovet -hanke 2013–2015

Yhteisöllisyyttä kotona asuville ikääntyneille ennalta-
ehkäisevien toimintojen ja vapaaehtoistoiminnan yhteistyöllä

Matka kohti resurssikeskusta

Yhteistyötahot: Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry/Kotikunnas (päähakija), Turun Ukkokotiyhdistys ry/palvelutalo Wilen, Turun kaupunki/ Lehmusvalkaman sekä Ruusukorttelin hyvinvointikeskukset, TST ry.

Avoimet ovet -hanke nimensä mukaisesti avaa ovet kotona asuville ikääntyneille monenlaisen toiminnan pariin! Hankkeessa ikääntynyt nähdään aktiivisena toimijana. Toimijuus näkyy aktiivisena osallistumisena, itseohjautuvana kansalaistoimintana ja mielekkäänä tekemisenä. Resurssikeskuksen toiminnat perustuvat siihen, että ikäihminen päättää itse omaa elämäänsä koskevista valinnoista ja hallitsee omaa arkeaan.

 Projektin päätavoitteet

 1. Neljässä Turun eri kohteessa avata ovet kotona asuville
      vanhuksille, eläkeläisille ja vapaaehtoisille Näin luodaan
      eläviä ikääntyneiden yhteisöjä.
 2. Käynnistää Ikääntymisen resurssikeskusmallin mukaisia
      ennaltaehkäiseviä tavoitteellisia toimintoja Kotikunnaassa
      ja Wilenissa ja tukea muissa keskuksissa jo olevia toimintoja
      ja luoda näin tukiverkko kotona asumisen tueksi sekä
      kansalaistoiminnan vahvistamiseksi.
 3. Levittää Kotikunnaan ja Turun Seudun Työttömien Seniorien
      yhteistä vapaaehtoistoiminnan mallia muihin keskuksiin
      ja löytää mallista keino saada vanhukset kotoa keskusten
      toimintojen piiriin: eläkeikäisten virkeiden vapaaehtoisten
      ja tukea tarvitsevien vanhusten kohtaaminen.
 4. Rakentaa ennaltaehkäisevien toimintojen ja vapaaehtois
      toiminnan yhteistyömalli yhdessä julkisen ja kolmannen
      sektorin kanssa.
 5. Kotikunnaasta muodostuu kansalaistoimintaa painottava
      Ikääntymisen resurssikeskus kaupungin keskusten rinnalle.  

Resurssikeskuksen toiminnot ovat ennaltaehkäiseviä
ja kotona asumista tukevia:

 1. Etsivä toiminta
 2. Harraste-, kulttuuri- ja viriketoiminta
 3. Palveluohjaus ja -neuvonta
 4. Tavoitteelliset ryhmät
 5. Omaishoidon tukeminen
 6. Portti tietoyhteiskuntaan -palvelut
 7. Vapaaehtoistoiminta  

Verkostot ja yhteistyö muiden kanssa on toiminnan perusta. Teemme yhteistyötä sekä yhdistysten että julkisen sektorin kanssa yhteisen kohderyhmämme parhaaksi. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, ideoita ja ajatuksia jaetaan. Ei ole tärkeää, kuka tekee, vaan mitä tekee ja ikääntyneiden parhaaksi.

Hankkeessa tapahtuu:

KOTIKUNNAAN KORTTELIKLUBI KOTONA ASUVILLE IKÄÄNTYNEILLE MAANANTAISIN KLO 10.30-12

Vaihtelevaa ohjelmaa, joka pyritään suunnitelemaan kävijöiden kanssa. Voit tulla avoimeen kerhotoimintaan joka viikko tai silloin kun sinulle sopii. Tervetuloa!

Luonnonläheiset eläinavusteinen-, kädentaito- ja puutarharyhmä on vapaaehtoisten ohjaamaa toimintaa.

Luonnonläheiset-ryhmät ovat kaikille avointa matalan kynnyksen toimintaa. Voit tulla mukaan joka kerta tai silloin kun sinulle sopii. Kokoontumisajat keväällä 2017 ovat:

Eläinavusteinen ryhmä 7.2., 7.3., 4.4., 2.5. ja 30.5. 2017 ja aina klo 13!

Kädentaidot 24.1., 21.2., 21.3., 18.4., 16.5. ja 30.5. 2017 ja aina klo 13!

 

Muistojen bulevardissa yhteislaulua ja muistelua. Kokoonnumme kerran kuussa. Tervetuloa mukaan laulamaan perjantaisin (27.1., 3.3., 31.3., 21.4. ja 19.5.2017) klo 13 Kotikunnaaseen!

 

KOTIKUNNAAN TAIDERYHMÄ askartelutilassa keskiviikkoisin klo 10.30–11.30.  Taideryhmä on avoinna Kotikunnaan asukkaille sekä lähialueen kotona asuville eläkeläisille. Ohjaajana kuvataiteilija, kuvataideterapeutti Marjukka Irni. Tervetuloa!  

 

Avoimet Ovet -hanke sai Turkuun yhteistyössä Vanhustyön Keskusliiton kanssa Ystäväpiiri-ohjaaja koulutuksen. Ystäväpiiri-toiminta on psykososiaalista ryhmätoimintaa yksinäisyyttä lieventämään. Turkuun on valmistunut useampia Ystäväpiiri-ohjaajia ja Turussa toimii suljettuja Ystäväpiiri-ryhmiä ympäri kaupunkia. Lisätietoja Heidi Rytky-Ylinen, 050 373 1057 /VTKL

Lisätietoa Ystäväpiiri -toiminnasta

 •  Turun Seudun Osuuspankki muisti hankettamme 3000 euron joululahjalla jouluna 2014. Olemme kiitollisia! Kevään 2015 aikana toteutimme tällä arvokkalla tuella toimintaa yksinäisille vanhuksille yhdessä Ystäväpiiri -toiminan kanssa. Kohohtana oli Janiina Lehtosen ja Ville Mäki-Mattilan Kevätsäveliä -konsertti Kotikunnaassa.

 

Suuren suosion saavuttaneet Kävelytreffit jatkuvat alkuvuonna 2016 Wilenin luota sekä Turun Kylätalolta! Muutama kävely luvassa myös Kotikunnaan luota!

Kohteet ja aikataulut:

Syksyn 2017 Kävelytreffit

Kävelytreffit kevät 2019

Yhteyshenkilöt

Projektisuunnittelija Satu Järvenpää
Puhelin 045 7750 0068

Projektikoordinaattori Helena Norokallio
Puhelin 044 082 0213

etunimi.sukunimi@kotikunnas.fi

ray

NOUDATAMME KULLOINKIN VOIMASSAOLEVIA KORONA- RAJOITUKSIA!
Parturi-Kampaamo

Turun ammatti-instituutin parturi –kampaamopalvelut ovat taas avanneet ovensa Kotikunnaassa kesätauon jälkeen. Tervetuloa!

Etsi sivustolta