fbpx

Kotikunnaassa voi vierailla asukkaan kotona huomioiden voimassa olevat suositukset. Lisää tietoa hoitajilta.

Villan toiminta jatkuu voimassa olevien suositusten mukaisesti.

Ryhmät eivät kokoonnu kesän aikana kotikunnaassa ja ruokasali on toistaiseksi suljettu vierailijoilta koronavirustilanteen vuoksi!

Kiitos lahjoittajillemme

Seuraavat yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt ovat tukeneet yhdistyksemme vapaaehtoistoimintaa turkulaisten vanhusten iloksi:

  • Aalto-Setälä Oy
  • Ritva (Kike) Elomaa
  • Plan 4 IT Oy
  • Turun sos.dem. naisyhdistys ry

Yhdistyksemme kannattaviksi jäseniksi ovat liittyneet

  • Turun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
  • Turun ensi- ja turvakoti ry
  • Taina Niemelä

 
Saadut varat käytämme yhdistyksen vapaaehtoistoiminnasta aiheutuneisiin kuluihin (vapaaehtoisten koulutus, työnohjaus, kulukorvaukset, ryhmien tarvikehankinnat).

  • Sotainvalidien Veljesliiton Turun osasto on lahjoittanut Kotikunnaaseen pianon kiitoksena jäsentensä hyvästä hoidosta.

Lämmin kiitoksemme!