fbpx

Kotikunnaassa voi vierailla asukkaan kotona huomioiden voimassa olevat suositukset. Lisää tietoa hoitajilta.

Villan toiminta jatkuu voimassa olevien suositusten mukaisesti. Villa lomailee 5.7.-1.8.!

Ryhmät eivät kokoonnu kesän aikana kotikunnaassa ja ruokasali on toistaiseksi suljettu vierailijoilta koronavirustilanteen vuoksi!

Kiitos lahjoittajillemme

Seuraavat yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt ovat tukeneet yhdistyksemme vapaaehtoistoimintaa turkulaisten vanhusten iloksi:

  • Aalto-Setälä Oy
  • Ritva (Kike) Elomaa
  • Plan 4 IT Oy
  • Turun sos.dem. naisyhdistys ry

Yhdistyksemme kannattaviksi jäseniksi ovat liittyneet

  • Turun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
  • Turun ensi- ja turvakoti ry
  • Taina Niemelä

 
Saadut varat käytämme yhdistyksen vapaaehtoistoiminnasta aiheutuneisiin kuluihin (vapaaehtoisten koulutus, työnohjaus, kulukorvaukset, ryhmien tarvikehankinnat).

  • Sotainvalidien Veljesliiton Turun osasto on lahjoittanut Kotikunnaaseen pianon kiitoksena jäsentensä hyvästä hoidosta.

Lämmin kiitoksemme!