fbpx

Kotikunnaassa on toistaiseksi vierailukielto.

Kaikki Kotikunnaassa kokoontuvat ryhmät ja esitykset on peruutettu koronavirus tilanteen vuoksi. Myös ruokasali on suljettu vierailijoilta.

Päiväpaikka Villa avaa ovensa muistikuntoutuksen asiakkaille 14.7.2020 lähtien. Lisätiedot muistikuntoutuksen ohjaajilta puh. 044 0820 230

Henkilökunta

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnaan henkilökunta koostuu monen eri ammattialan osaajista. Valtaosalla on sosiaali- tai terveysalan tutkinto, minkä lisäksi meillä työskentelee hallinnon, ravintopalveluiden, siivouksen ja kiinteistönhoidon ammattilaisia. Vakituista henkilökuntaa meillä on yli 70. Henkilökuntaamme kuuluu myös useita projektityöntekijöitä ja pitkäaikaisia sijaisia. Osa tukipalveluistamme on ulkoistettu taloushallinnon, tietotekniikan ja puhtaanapidon ammattilaisille.

Yhteisöllinen toimintatapamme haastaa molemminpuoliseen vuorovaikutukseen paitsi asiakkaiden myös eri tiimien kanssa. Korostamme toimivan moniammatillisen yhteistyön merkitystä asiakkaiden parhaaksi.

Pidämme tärkeänä sitä, että kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus vahvistaa osaamistaan ja ammattitaitoaan säännöllisen, laaja-alaisen koulutuksen kautta. Panostamme työhyvinvointiin myös työnohjauksen keinoin ja tyky-toimintamme on vilkasta ja monipuolista.

Kattavat työterveyspalvelut ovat henkilökunnan käytettävissä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Yhteisen keskustelun ja työn kehittämisen foorumeina Kotikunnaassa toimivat mm. tiimi- ja osastopalaverit, työryhmien kokoukset ja koko henkilökunnan yhteiset Arjen asiat -iltapäivät.

Kotikunnaan henkilökuntaa hyväntekeväisyyssouduissa
Kuva © Kotikunnas