Liikkuva resurssikeskus

  • Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Turun kaupungin kumppanuushanke 2016–2018
  • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) Kunta ja järjestöt -teemarahoitus
  • Tiivis yhteistyö Turun Kaupunkilähetys ry:n ja Turun kaupungin Asiakkaan polku -kumppanuushankkeen kanssa

Liikkuva resurssikeskus

Missä liikumme seuraavaksi?

Täältä voit katsoa esimerkkejä siitä, missä seuraavaksi liikumme. Voit tulla kysymään mieltäsi askarruttavista asioista joko järjestön tai kaupungin työntekijältä. Tervetuloa Liikkuvan resurssikeskuksen Iloa arkeen -pysäkeille mukaan!

Kevään pysäkkejä:

Tule samalla hakemaan senioreille suunnattu Menovinkit-esite. Samalla voit kysyä mieltä askarruttavista asioista järjestötyöntekijältä ja kaupungin palveluohjaajalta.

PIDÄ HUOLTA -viikko 1.–7.4.2019

Yhteislaulua Koivulan seurakuntatalolla 5.4.2019

Tavataan Skanssi pelitilassa 12.4.2019

SenioriSinkkuPikNik 20.5.2019

Pop up -vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet

Pop up -vapaaehtoistoiminta on kertaluonteista. Se tarjoaa yhden kerran mahdollisuuksia ”hyvään tekoon” heille, jotka eivät syystä tai toisesta pysty tai halua sitoutua pitkäkestoiseen kansalaistoimintaan. Kehitämme kertaluonteisia alueellisia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia turkulaisten omien toiveiden mukaan.

Esimerkkejä, mitä vapaaehtoiset ovat saaneet aikaan:

  • Nyt neulotaan -kampanjan ympäri Turkua oleviin keräyskoppiin tuli lopulta yli 2000 käsityötä. Käsityöt lahjoitettu turkulaisille vähävaraisille lapsiperheille Operaatio Ruokakassin Eväsreppu -projektin kautta.
  • Lapset ja nuoret ovat tehneet Menovinkit-esitteistä pinoja ja kiitoskortteja, jotka matkasivat liikkuvan resurssikeskuksen pysäkeillä mukana. Useampi sata on ottanut pinon mukaansa ja jakanut niitä turkulaisille kotona asuville senioreille. Yhdessä toimien tavoitamme paremmin heitäkin, jotka eivät vielä toiminnan parissa ole.
  • Hyvän mielen korttikampanjaan osallistuneet ilahduttivat tekemillään korteillaan n. 1300 Turun kaupungin vanhuskeskusten asukasta.Korttitempauksia on ollut useita myöhemminkin.
  • Hyvän mielen tanssikiertue kiersi joka Turun suuralueen kertaalleen. Lähialueen asukkailla oli mahdollisuus tulla kerran tanssittamaan ja tuomaan iloa tanssikiertueen kohteen asukkaille. Samalla oli mahdollisuus matalan kynnyksen neuvontaan ja ohjaukseen. -Kiertueilla on aina mukana kaupungin palveluohjaaja ja järjestön työntekijä sekä kiertueen ideoinut vapaaehtoisemme ”Armas”. Välillä mukana on ollut myös esim. lähihoitajaopiskelijoita.

Jatkossa pop up -vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet tarjoaa Turun Siskot ja Simot. Kokoonnumme Siskot ja Simojen suunnitteluryhmän kanssa, ja valitsemme seuraavat alueelliset tempaukset. Näihin pop up -vapaaehtoistoiminnan tempauksiin ovat kaikki tervetulleita. Nyt keräämme ideoita tuleviin tempauksiin liikkuvan resurssikeskuksen pysäkeillä ympäri Turkua.

Liikkuvan resurssikeskuksen kaikilla pysäkeillä voit aina käydä kertomassa oman pop up -välittämisen keikan ideasi. Viemme alueellisesti tulleet ideat tiedoksi Turun Siskot ja Simot -suunnitteluryhmälle ja valitsemme yhdessä seuraavan alueellisen tempauksen. Näihin temapuksiin voi kuka tahansa osallistua pop up- vapaaehtoisena. Meille voi myös aina tuoda Hyvän Mielen -kortteja vanhuksille välitettäväksi, viemme ne perille vanhuskeskusten ja kotihoidon asukkaille piristykseksi. Täältä näet, missä liikumme Vanhustenviikolla ja esimerkkejä loppuvuoden pop up- keikkamahdollisuuksista:

Jouluinen pysäkki Lehmusvalkamassa

Seuraa Turun Siskot ja Simot -toiminnan facebook -sivuja!

https://www.facebook.com/TurunSiskotjaSimot/

Voit toimia myös SIPPE-kutsujen emäntänä tai isäntänä. Järjestä mukava yllätys esim. Ikääntyneille naapureillesi liikunta-, musiikki-, luonto-, uni ja lepo-, ravinto tai osallisuusteemaan keskittyville kahvikutsuille. Lisätietoa SIPPE-kutsuista täältä: Tilaa ilmaiset SIPPE-kutsut

Mistä tietoa senioreille?

Tässä muutamia hyviä tietopaketteja senioreille. Nämä toimivat samalla kätevinä työkaluina myös ammattilaisille neuvonnan ja ohjauksen tueksi:

MENOVINKIT -ESITE SENIOREILLE

Esimerkkejä kotona asuville senioreille suunnatuista tapahtumista ja ryhmistä sekä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista. Menovinkit on Liikkuva resurssikeskuksen julkaisu yhteistyössä Turun kaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikatoimialojen kanssa. Esitteen löydät sähköisenä täältä ja siinä on vinkkejä syyskuun loppuun asti. Lokakuussa ilmestyy uusi esite! 

Menovinkit senioreille kevät 2019

Ikääntyneiden testipäivä

RUOTSINKIELINEN OPAS SENIOREILLE

Esimerkkejä ruotsinkielisille senioreille sunnatuista toiminnoista löydät För dig, senior i Åbo -oppaasta. Tämä on kumppanuushankkemme Asiakkaan polun julkaisu, Turun Kaupunkilähetys ry. Oppaan löydät sähköisenä tästä:

För dig, senior i Åbo

NEUVONTAVIDEOT SENIOREILLE

Asiakkaan polku -hanke on kerännyt jo olemassa olevat videot yhteen osoitteeseen. Liikkuva resurssikeskus on kiertänyt ympäri Turkua kertomassa videoista ja kysymässä ikääntyneiltä, millaisia paikallisia neuvontavideoita kaivataan. Nyt kesällä 2017 Asiakkaan polku -hanke kuvaa näistä toiveista muutaman videon. Täältä löydät videoita suomen, ruotsin ja englannin kielellä:

Neuvontavideot senioreille

Mikä on Liikkuva resurssikeskus?

Liikkuva resurssikeskus jalkautuu Turun kaupunginosiin. Se tarjoaa ikääntyneille konkreettisia mahdollisuuksia kansalaistoimintaan omassa lähiympäristössään ja toteuttaa uudenlaista pop up -tyyppistä vapaaehtoistoimintaa ikääntyneiden omien toiveiden mukaisesti. Se toimii sosiokulttuurisena innostajana vieden ja keräten tietoa yhdessä kaupungin työparin ja alueellisten ikääntyneiden mentoreiden kanssa. Liikkuva resurssikeskus pyrkii aktivoimaan sektorirajat ylittävää vuorovaikutusta kaupunginosissa jo olemassa olevia resursseja hyödyntäen.

Kiinteä vuorovaikutus Asiakkaan polku -hankkeen ja Palvelutorin kanssa.

Hankkeen tavoitteet

  • Vahvistaa asuinalueiden yhteisöllisyyttä
   — Kehittää alueelle luontaisia kansalaistoiminnan tapoja.
   — Yhdistää alueellisia toimijaresursseja esim. asukkaat, kaupunki, srk, asunto-osakeyhtiöt, järjestöt, paikalliset yritykset.
  • Tukea ikääntyneiden osallisuutta
   —Mahdollistaa ikääntyneille uusia tapoja tehdä lyhytaikaista, pop up-tyyppistä vapaaehtoistoimintaa omassa asuinympäristössään.
   → Mitä helpommaksi osallistuminen tehdään, sitä varmemmin voi löytää oman mahdollisuutensa osallistua, vaikuttaa ja kokea itsensä tärkeäksi.
  • Lisätä ikääntyneiden vaikuttamismahdollisuuksia
   Kehittää kaksisuuntaista tiedonkulkua:
   — tiedottaa yhdistysten ja julkisen sektorin osallistavasta toiminnasta.
   —kerätä tietoa alueen asukkaiden kansalaistoiminnan toiveista ja ikääntyneiden tarpeista.
  • Edistää järjestöjen ja kunnan yhteistyötä
   —Kehittää yhdistysten ja julkisen sektorin työparityöskentelyä, joka on lähialue- ja asiakaslähtöistä. Liikkuvan resurssikeskuksen roolina on toimia sosiokulttuuriseen toimintaan innostajana.
  • Toteuttaa yhteistyössä kaupungin ja muiden järjestöjen
   kanssa ikäihmisille suunnattua matalankynnyksen
   palveluohjausta ja neuvontaa

   —Tiedottaa kunnan palveluista, kulttuuri- ja liikuntapalveluista, järjestöjen ja yhdistysten toiminnasta, vapaaehtoistoiminnasta.

Liikkuvasta resurssikeskuksesta kirjoitettu mm. täällä:

https://www.ilmarinen.fi/uutishuone/arkisto/2018/vanhusteko-2018/

Hanuri soi palvelubussissa – Artikkeli Turun kaupungin nettisivuilta

Kumppanuussopimuksista kirjoitettu Turun Sanomissa

Menovinkit-esitteestä mm. täällä

Juttu Menovinkit-esitteen palautteista

Uutiset liikkuvasta neuvontapisteestä Turun kaupungin nettisivuilla

Turun Sanomien artikkeli

Aamuset-lehden artikkeli

https://www.aamuset.fi/teemat/4066278/Siskot+ja+Simot+joraavat+Uittamolla

Lisätietoja

helena.norokallio@kotikunnas.fi p. 044 082 0213

satu.jarvenpaa@kotikunnas.fi p. 045 7750 0068

antero.lehtonen@turku.fi p. 040 543 3737

kotikunnas tunnus lev300px

STM Tuettu Veikkauksen tuotoilla TUNNUS Sininen RGB 1