fbpx

Musiikilla iloa
muistisairaiden
vanhusten arkeen
-kehittämisprojekti

Hyvä arki vanhukselle -hanke tuo taiteen eri muotoja ikääntyneen arkeen, ja sillä tavoitellaan vanhusten toimintakyvyn tukemista ja voimavarojen aktivoimista vanhusta kuunnellen ja kunnioittaen. Hankkeeseen kuuluva kehittämisprojekti Musiikilla iloa muistisairaiden vanhusten arkeen toteutettiin ryhmäkoti Kaislan alakerrassa. Musiikillisesta toteutuksesta vastasivat Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian musiikin neljä opiskelijaa ja projektipäällikkönä toimi Turun ammattikorkeakoulun Terveysalan YAMK-opiskelija. Viisi ryhmäkoti Kaislan asukasta muodosti ryhmän, jossa musiikkia käytettiin työvälineenä. Ennen ryhmien toteutusta YAMK-opiskelija koulutti musiikin opiskelijoita ja koulutus käsitteli mm. muistisairaan vanhuksen erityispiirteitä, kohtaamista ja psykososiaalista hoitoa. Opiskelijoita perehdytettiin ikääntyneiden maailmaan myös Sanataide-toiminnassa tuotettujen runojen avulla. Niiden kautta avautuivat muistot ja tunteet. Taidealan tuleville ammattilaisille projekti opetti yrittäjyyttä ja terveysalan opiskelijoille ja jo työssä oleville ammattihenkilöille musiikin hyödynnettävyyttä muistisairaiden vanhusten arjessa.

Opetusministeriön (2010) taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ehdotuksen toimintaohjelman kolme painopistealuetta ovat kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä, taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin.

Musiikilliset ryhmät toteutettiin viitenä perättäisenä maanantaina marras-joulukuussa. Musiikillisten ryhmien aiheina olivat hengellisyys, kansanlaulut, viihdemusiikki, joulu ja Suomen itsenäisyys. Musiikin kuuntelun lisäksi lauloimme, juttelimme, muistelimme ja nautimme runoista. Keskustelimme vuodenajoista, kansakoulumuistoista ja toivelauluista Sibeliuksesta Mattiin ja Teppoon. Viulu ja sello soivat ja tytöt lauloivat kauniisti kaksiäänisesti. Ensimmäisen ryhmän aikana kaikkia osapuolia jännitti, mutta ryhmien aikana tutustuimme toisiimme ja tunnelma vapautui. Kaislan väki otti musiikillisen ryhmän lämpimästi vastaan. Aloitimme musiikkiryhmät runolla pienet punaiset saappaat ja lopuksi kättelimme toinen toisemme ja toivotimme toisillemme mukavaa viikkoa. Kehittämisprojektin tulokset esitellään Kotikunnaassa raportin valmistuttua.

YAMK-opiskelija Jaana Tiihonen ja ”Sigynin sakki”
(Kaislan asukkaiden antama nimitys musiikin opiskelijoille)

AKTIIVINEN OSALLISTUJA MUSIIKILLISESSA TYÖPAJASSA

MUSIIKILLA ILOA MUISTISAIRAIDEN VANHUSTEN ARKEEN

NOUDATAMME KULLOINKIN VOIMASSAOLEVIA KORONA- RAJOITUKSIA!
Parturi-Kampaamo

Turun ammatti-instituutin parturi –kampaamopalvelut ovat taas avanneet ovensa Kotikunnaassa kesätauon jälkeen. Tervetuloa!

Etsi sivustolta