fbpx

Kotikunnaassa voi vierailla asukkaan kotona huomioiden voimassa olevat suositukset. Lisää tietoa hoitajilta.

Villan toiminta jatkuu voimassa olevien suositusten mukaisesti.

Ryhmät eivät kokoonnu kesän aikana kotikunnaassa ja ruokasali on toistaiseksi suljettu vierailijoilta koronavirustilanteen vuoksi!

Päiväpaikka Villa

Päiväpaikka Villa tarjoaa kotona selviytymistä tukevaa muistikuntoutusta muistisairaille turkulaisille. Kotikunnaan päiväkuntoutustoiminnalla on lähes 30-vuotinen historia. Villa on yksi Turun kaupungin tukemista muistikuntoutuspaikoista, ja se on auki arkisin klo 8 – 15. Muistikuntoutuksen tavoitteena on edistää asiakkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimijuutta osallistavassa ja turvallisessa ryhmämuotoisessa toiminnassa. Tärkein tavoite on siirtää muiden palveluiden tarvetta myöhäisemmäksi.

Asiakkaille tarjotaan aktiivista tekemistä ja mukavaa yhdessäoloa sekä tuodaan vaihtelua elämään. Villan toimintamuotojen myötä aktivoidaan muistia ja mahdollistetaan elämysten kokeminen. Muistikuntoutuspäivä sisältää monipuolisia toiminnallisia tuokioita ja fysioterapeutin ohjaamaa ryhmäliikuntaa. Muistikuntoutuksessa käydään kerran tai kaksi viikossa yksilöllisen tarpeen mukaan. Hinta on asiakkaalle 20,40 € / pvä. Siihen sisältyvät aamiainen, lounas, iltapäiväkahvit, kuljetus kotoa Villaan ja takaisin sekä monipuolinen toiminta.

Asiakkaat tulevat mukaan Villan toimintaan keskitetysti Turun kaupungin palveluohjaajan kautta. Mm. muistikoordinaattorit, kotihoito tai geriatrinen arviointiyksikkö asettavat asiakkaat muistikuntoutuksen jonoon, ja asiakas ohjautuu hänelle parhaiten soveltuvaan paikkaan. Muistikuntoutukseen pääsyn edellytyksenä on diagnosoitu muistisairaus, soveltuvuus ryhmämuotoiseen tavoitteelliseen kuntoutukseen ja asiakkaan oma motivaatio. Ennen Villaan tuloa asiakkaan luo tehdään aina kotikäynti, jolloin tutustutaan asiakkaaseen ja tavataan usein myös lähiomainen. Samalla kerrotaan päivätoiminnan sisällöistä, arvioidaan asiakkaalle soveltuvin osallistumispäivä ja innostetaan häntä mukaan. Kuntoutusta tarjotaan sairauden eri vaiheissa oleville asiakkaille eri viikonpäivinä.

Lisätiedot

P. 044 0820 230 Päiväpaikka Villa tai toiminnanjohtaja Pilvi Heiskanen p. 044 0820 282

Päiväpaikka Villassa lauletaan
Kuva © Satu Aalto