Kotikunnaassa on toistaiseksi vierailukielto.

Kaikki Kotikunnaassa kokoontuvat ryhmät ja esitykset on peruutettu koronavirus tilanteen vuoksi. Myös ruokasali on suljettu vierailijoilta.

Projektit

Liikkeen iloaHankkeet ovat keskeinen osa
yhdistyksemme kehittämistoimin-
taa. Strategiamme mukaisesti
pidämme yllä eettistä keskustelua
ja vaikutamme aktiivisesti ihmis-
arvoisen vanhuuden toteutumiseen.
Hankkeet toteutetaan yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa. Hyvät
kumppanuussuhteet ovat kullan
arvoisia.

Hankkeiden myötä tavoitamme
kotona asuvia ikääntyneitä ja
lisäämme myös koko Kotikunnaan
yhteisön elämänlaatua. Hankkei-
demme viitekehyksenä on sosio-
kulttuurinen vanhustyö.

Otamme mielellämme vastaan uusia ideoita ja yhteistyökumppaneita!