Kotikunnaassa on toistaiseksi vierailukielto.

Kaikki Kotikunnaassa kokoontuvat ryhmät ja esitykset on peruutettu koronavirus tilanteen vuoksi. Myös ruokasali on suljettu vierailijoilta.

Varjosta valoon

Kunto-toiminta pitää sisällään kaksi osahanketta:

 • Laitila: Tasapainoinen Laitila
 • Turku: Varjosta Valoon

Projekti toteutetaan yhdessä Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n
ja Laitilan Vanhaintuki ry:n kanssa. Työntekijöiden toimipisteet Turussa Kotikunnas ja Laitilassa Poukanvillen Hyvinvointikeskus.

Projektin tarkoitus

 • lisätä kotona asuvien ikääntyneiden
  yli 60-vuotiaiden mielenterveyskuntoutujien, psykososiaalisten
  ongelmien kanssa kamppailevien, muistisairaiden sekä
  heidän omaishoitajiensa hyvinvointia
 • löytää keinoja turvata syrjäytyneiden, palvelujen ulkopuolelle jääneiden ja vähävaraisten ikääntyvien mahdollisuus aktiiviseen elämään ja kansalaistoimintaan
 • osallistaa ikääntynyt takaisin yhteiskuntaan; poistetaan
  esteitä ja luodaan hyvinvoinnin mahdollisuuksia.

Tavoitteet

 • tukea asiakkaan kotona selviytymistä hänen omista
  lähtökohdistaan sekä tukea psykososiaalista hyvinvointia
 • edistää itsenäistä elämää ja ylläpitää liikkumis-
  ja toimintakykyä asiakkaan omassa elinympäristössä
 • ohjata ja tukea omaishoitajia
 • rikastuttaa arkea järjestötoiminnan keinoin.
Käsien ote pallosta
Kuva © Satu Aalto

Toimintamuodot

 • kotikäynnit aktivointityöntekijän ohjauksessa
 • aktivointikäynnit yhdessä ammattihenkilön
  tai vapaaehtoisen kanssa
 • ryhmätoiminta, toiminnalliset ryhmät, Kortteliryhmät Laitilassa ja Turussa

Kunto -ryhmiä ovat mm. miesten ja naisten liikuntaryhmät Kotikunnaassa, Runosmäen äijäkerho ja Nättinummen ja Nummen turinaryhmät sekä HyMy -ryhmä ja Ainot ja Reinot.

Lue Varjosta Valoon lehti

Varjosta valoon esite

Yhteyshenkilöt

Turku

Projektikoordinaattori Helena Norokallio
Puhelin 044 082 0213
Luolavuorentie 4, 20810 Turku

Hankkeen työntekijät:

Mira Berg (p. 044 082 0256)
Tinja Nummi (p. 045 7750 0105)
etunimi.sukunimi@kotikunnas.fi

Laitila

Projektivastaava Paulina Iiskala
Puhelin 044 085 7821
Sairaalantie 8, 23800 Laitila

Aktivointityöntekijä:

Hanna Raiskinmäki

etunimi.sukunimi@terveyskoti.fi

STM Tuettu Veikkauksen tuotoilla TUNNUS Sininen RGB 1