Menu
Etsi sivustolta

Kunto-toiminta (Varjosta valoon)

Kunto-toiminta pitää sisällään kaksi osahanketta:

  • Laitila: Tasapainoinen Laitila
  • Turku: Varjosta Valoon

Projekti toteutetaan yhdessä Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n
ja Laitilan Vanhaintuki ry:n kanssa. Työntekijöiden toimipisteet Turussa Kotikunnas

ja Laitilassa Poukanvillen Hyvinvointikeskus.

Käsien ote pallosta
Kuva © Satu Aalto

Projektin tarkoitus

  • lisätä kotona asuvien ikääntyneiden
   yli 60-vuotiaiden mielenterveyskuntoutujien, psykososiaalisten
   ongelmien kanssa kamppailevien, muistisairaiden sekä
   heidän omaishoitajiensa hyvinvointia
  • löytää keinoja turvata syrjäytyneiden, palvelujen ulkopuolelle jääneiden ja vähävaraisten ikääntyvien mahdollisuus aktiiviseen elämään ja kansalaistoimintaan
  • osallistaa ikääntynyt takaisin yhteiskuntaan; poistetaan
   esteitä ja luodaan hyvinvoinnin mahdollisuuksia.

Tavoitteet

  • tukea asiakkaan kotona selviytymistä hänen omista
   lähtökohdistaan sekä tukea psykososiaalista hyvinvointia
  • edistää itsenäistä elämää ja ylläpitää liikkumis-
   ja toimintakykyä asiakkaan omassa elinympäristössä
  • ohjata ja tukea omaishoitajia
  • rikastuttaa arkea järjestötoiminnan keinoin.

Toimintamuodot

  • kotikäynnit aktivointityöntekijän ohjauksessa
  • aktivointikäynnit yhdessä ammattihenkilön
   tai vapaaehtoisen kanssa
  • ryhmätoiminta, toiminnalliset ryhmät, Kortteliryhmät Laitilassa ja Turussa

Kunto -ryhmiä ovat mm. miesten ja naisten liikuntaryhmät Kotikunnaassa, Runosmäen äijäkerho ja Nättinummen ja Nummen turinaryhmät sekä HyMy -ryhmä ja Ainot ja Reinot.

Yhteyshenkilöt

Turku

Projektikoordinaattori Helena Norokallio
Puhelin 044 082 0213
Luolavuorentie 4, 20810 Turku

Hankkeen työntekijät:

Mira Berg (p. 044 082 0256)
Tinja Nummi (p. 045 7750 0105)
etunimi.sukunimi@kotikunnas.fi

Laitila

Projektivastaava Paulina Iiskala
Puhelin 044 085 7821
Sairaalantie 8, 23800 Laitila

Aktivointityöntekijä:

Hanna Raiskinmäki

etunimi.sukunimi@terveyskoti.fi

STM Tuettu Veikkauksen tuotoilla TUNNUS Sininen RGB 1

Ajankohtaista

Vapaaehtoiset
Avoimet työpaikat
Parturi-Kampaamo

Turun ammatti-instituutin parturi –kampaamopalvelut ovat taas avanneet ovensa Kotikunnaassa kesätauon jälkeen. Tervetuloa!

Etsi sivustolta