Kotikunnaassa on toistaiseksi vierailukielto.

Kaikki Kotikunnaassa kokoontuvat ryhmät ja esitykset on peruutettu koronavirus tilanteen vuoksi. Myös ruokasali on suljettu vierailijoilta.

Arjen tukea ja turvaa -hanke 2006–2009

Hankkeessa sukellettiin pintaa syvemmälle niin turvateknologian etuihin ja ongelmiin kuin myös eettisiin kysymyksiin.

Hyvinvointikello
Kuva © Satu Aalto

Hankkeen tarkoitus

  • selvittää, miten Vivago-hyvinvointikello soveltuu ikääntyneille
  • selvittää, lisääkö kello ikääntyneiden elämänlaatua
   (D15, depressioseula, Questja haastattelut)
  • selvittää, tukeeko kello mahdollisuutta jatkaa itsenäistä elämää
  • kehittää uusi palvelumalli, jonka avulla kotona on hyvä olla
  • selvittää etäasiakkuuden mahdollisuus.

Lue lisää Artturi-hankkeesta (pdf)

Lisätietoja

Projektikoordinaattori Helena Norokallio
Puhelin 044 082 0213
Luolavuorentie 4, 20810 Turku